$3 DINNER MENUS

Bloomingfoods West Wednesday, January 24th


  • Sweet & Sour Chicken (gluten free)
  • Szechuan Tofu (vegan & gluten free)
  • Vegetable Stir Fry (gluten free & vegan)
  • Rice (gluten free & vegan)

 

Bloomingfoods East Thursday, January 

  • Hamburgers
  •  Veggie Burgers (gluten free)
  • Buns
  • Potato Chips
  • Coleslaw